Szanowni Klienci, informujemy, że w dniu 9 czerwca nasza firma będzie nieczynna. Serdecznie zachęcamy do składania zamówień z wyprzedzeniem. Wszelkie zamówienia nadesłane do nas w czasie przerwy będą obsługiwane sukcesywnie począwszy od 12 czerwca. Przepraszamy za utrudnienia.

SafeQ

zdjecie SafeQ
SafeQ 448
SafeQ 449
Informacje
Informacje podstawowe
OpisSpecyfikacjaPliki do pobrania

Oprogramowanie SafeQ

Oprogramowanie SafeQ firmy YSoft to kompletny, zintegrowany system do zarządzania środowiskiem druku w firmie. Pozwala na pełną kontrolę obiegu dokumentów oraz monitoring działania floty drukującej: urządzeń wielofunkcyjnych do biura, drukarek, skanerów. Dzięki SafeQ poznasz rzeczywiste zapotrzebowanie na druk w firmie, zlokalizujesz miejsca powstawania kosztów i wdrożysz skuteczne procedury optymalizacyjne.

Korzyści ze stosowania SafeQ 

Najważniejszą korzyścią ze stosowania SafeQ jest wiedza o wszystkich procesach, które zachodzą w środowisku druku. Dzięki temu rośnie bezpieczeństwo i komfort drukowania, a jednocześnie maleją koszty związane z marnotrawstwem papieru i tonerów. Oto lista szczegółowych korzyści ze scentralizowanego zarządzania drukiem w firmie:

  • bezpieczeństwo – kontrola dostępu do maszyn drukujących i zgromadzonych na ich dyskach twardych dokumentów, autoryzacja użytkowników przy użyciu karty magnetycznej, kodu PIN, hasła lub uwierzytelnienia wielopoziomowego (kombinacja różnych metod) – dzięki takim środkom bezpieczeństwa Twoje dane i dokumenty są znacznie lepiej chronione przed wyciekiem i przejęciem przez nieuprawnione osoby,
  • print roaming – mechanizm zapewniający bezpieczne drukowanie na dowolnym urządzeniu, które znajduje się w środowisku druku – udogodnienie dotyczy drukarek rozmieszczonych w przestrzeni jednego biura, jednego budynku kraju czy w dowolnych miejscach na świecie: to znaczące usprawnienie w czasach powszechnej pracy zdalnej i tworzenia zespołów roboczych, których członkowie znajdują się w odległych lokalizacjach,
  • druk mobilny – dzięki tej funkcjonalności możesz wysyłać zadania do urządzenia drukującego z poziomu dowolnego urządzenia mobilnego – przez aplikację internetową lub za pośrednictwem poczty e-mail,
  • drukowanie oparte na regułach – działanie tego mechanizmu polega na sugerowaniu (lub wymuszaniu) druku o określonych parametrach: może to być np. automatyczna rezygnacja z użycia kolorów, wybór drukowania dwustronnego (zamiast jednostronnego), zmiana formatu lub obniżenie rozdzielczości – stosowanie reguł przekłada się na znaczącą redukcję kosztów papieru, tonerów oraz zmniejszenia wydatków na serwis urządzeń wielofunkcyjnych[https://www.dks.pl/serwis-urzadzen-wielofunkcyjnych] i drukarek,
  • skanowanie jednym kliknięciem – SafeQ pozwala zdefiniować parametry skanowania, typ pliku i miejsce, do którego zostanie skierowany (np. folder lub skrzynka e-mail) – dzięki temu jedno kliknięcie zastępuje cały proces określania parametrów skanowania, przyspiesza realizację zadań i umożliwia ich integrację z różnymi procesami biznesowymi,
  • kontrola wydatków na druk – oprogramowanie SafeQ pozwala na zakładanie kont poszczególnym użytkownikom lub grupom i monitorowanie kosztów generowanych przez każdą osobę lub zespół – dzięki temu masz pełną kontrolę nad wydatkami i możesz podejmować skuteczne działania optymalizacyjne,
  • szybkie raportowanie – pakiet SafeQ zawiera wiele predefiniowanych form raportów, a ponadto pozwala na tworzenie raportów niestandardowych i ich różnicowanie, w zależności od grupy docelowej, np. na zestawienia przeznaczone dla zarządu i dla pionu technicznego.
Uwierzytelnianie

• Ochrona przed nieautoryzowanymi użytkownikami przez zapewnienie bezpiecznego dostępu do urządzeń wielofunkcyjnych i dokumentów

• Dokumenty pozostają bezpieczne do momentu, aż użytkownik uwierzytelni się przy użyciu czytnika kart, kodu PIN, nazwy użytkownika/hasła lub kombinacji tych metod.

• Ograniczenie kosztów i marnotrawstwa papieru w przypadku zadań, które zostały wysłane do wydrukowania, ale nie są już potrzebne.

• Łatwe przypisywanie użytkownikom lub grupom użytkowników praw do drukowania, kopiowania i skanowania, co przekłada się na dogodne administrowanie zasobami informatycznymi

Mechanizm oparty na regółach

• Wymusza stosowanie wstępnie zdefiniowanych, zapisanych w bibliotece reguł drukowania w celu ograniczenia kosztów, np.: zamianę druku kolorowego na czarno-biały, jednostronnego na dwustronny czy wysyłanie zadania do najbardziej ekonomicznego urządzenia, a także pozwala na tworzenie własnych reguł

• Powiadomienia przekazują użytkownikom informacje o wynikowych kosztach, co prowadzi do lepszego, niejednokrotnie mniejszego, użycia drukarki

• Powiadomienia o nieprzestrzeganiu zasad oszczędzania kosztów pomagają wymusić odpowiednie reguły drukowania

Print Roaming® / Client Based Print Roaming™

• Bezpieczne drukowanie na dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym w środowisku drukowania

• Skalowalność odpowiednio do potrzeb biznesowych od jednego biura do wielu kontynentów

• Dzięki drukowaniu zadań dopiero po uwierzytelnieniu się przez użytkownika poufne dokumenty nie pozostają w zasobnikach wyjściowych

• Opcjonalne zmniejszenie wykorzystania kosztownych serwerów przez obsługę złożonych zadań drukowania na stacji roboczej klienta

Drukowanie mobilne

• Moduł Drukowanie bezprzewodowe firmy YSoft dla komputerów Mac i urządzeń mobilnych z systemem iOS gwarantuje pracownikom mobilnym wygodne, bezpieczne drukowanie

• Bezpieczne drukowanie mobilne na urządzeniach wielofunkcyjnych przez Internet i pocztę e-mail

• Obsługa drukowania przez anonimowych gości

• Automatyczna konwersja formatów (JPG, PDF, DOC, PPT, XLS, PNG)

Przepływy zadań: Core Workflows i Advanced Workflows

• Bezpieczne skanowanie jednym kliknięciem do wstępnie określonych bibliotek dokumentów usług SharePoint® i Dropbox® Business / Dropbox Enterprise sprawia, że przechwytywanie i przesyłanie dokumentów jest łatwe

• Przeglądanie folderów, przechowywanie dokumentów w imieniu użytkownika, który w tym celu wykonał skanowanie z użyciem identyfikatora użytkownika urządzenia wielofunkcyjnego, i rozpoznawania kodów kreskowych

• Skanowanie za pomocą skryptów do wiadomości e-mail, folderu domowego lub wcześniej wskazanej lokalizacji

• Światowej klasy mechanizm OCR, czyszczenie obrazów, dołączanie stron na początku lub na końcu dokumentu, usuwanie pustych stron, wyróżnianie tekstu i dokumenty z obsługą wyszukiwania w formacie PDF, Microsoft Word i Microsoft Excel

 

Środki i rozliczenia

• Mniej skomplikowana administracja dzięki kontom indywidualnym i grupowym

• Obsługa cenników, centrów kosztów, kodów rozliczeniowych i limitów wykorzystania ułatwia przydzielanie kosztów

• Usługi płatnego drukowania umożliwiają zarządzanie kosztami i ich odzyskiwanie

 

Raportowanie

• Wstępnie zdefiniowane i niestandardowe raporty zarządzania dostarczają oparte na stanie faktycznym dane oraz informacje pochodzące z audytów użycia

• Raporty dla zarządu i raporty ekologiczne zawierają zbiorcze wyniki i informacje dotyczące oszczędności zasobów

• Raporty CRS wykorzystujące moduły OLAP i analizy trendów długoterminowych pozwalają administratorom na bardziej wydajne zarządzanie flotą drukarek

pliki do pobrania
Inteligentny Rozwój
kontakt
Centrala: 58 309 03 07
E-mail: kontakt@dks.pl
działy
Księgowości
tel. 532 362 392

Obsługi Klienta
tel. 58 350 66 05
Płatności
tel. 795 522 472

Eksportu
tel. +48 606 110 344
tel. +48 795 522 402