SafeQ

zdjecie SafeQ
SafeQ 448
SafeQ 449
Informacje
Informacje podstawowe
OpisSpecyfikacjaPliki do pobrania

Oprogramowanie SafeQ

Oprogramowanie SafeQ firmy YSoft to kompletny, zintegrowany system do zarządzania środowiskiem druku w firmie. Pozwala na pełną kontrolę obiegu dokumentów oraz monitoring działania floty drukującej: urządzeń wielofunkcyjnych do biura, drukarek, skanerów. Dzięki SafeQ poznasz rzeczywiste zapotrzebowanie na druk w firmie, zlokalizujesz miejsca powstawania kosztów i wdrożysz skuteczne procedury optymalizacyjne.

Korzyści ze stosowania SafeQ 

Najważniejszą korzyścią ze stosowania SafeQ jest wiedza o wszystkich procesach, które zachodzą w środowisku druku. Dzięki temu rośnie bezpieczeństwo i komfort drukowania, a jednocześnie maleją koszty związane z marnotrawstwem papieru i tonerów. Oto lista szczegółowych korzyści ze scentralizowanego zarządzania drukiem w firmie:

  • bezpieczeństwo – kontrola dostępu do maszyn drukujących i zgromadzonych na ich dyskach twardych dokumentów, autoryzacja użytkowników przy użyciu karty magnetycznej, kodu PIN, hasła lub uwierzytelnienia wielopoziomowego (kombinacja różnych metod) – dzięki takim środkom bezpieczeństwa Twoje dane i dokumenty są znacznie lepiej chronione przed wyciekiem i przejęciem przez nieuprawnione osoby,
  • print roaming – mechanizm zapewniający bezpieczne drukowanie na dowolnym urządzeniu, które znajduje się w środowisku druku – udogodnienie dotyczy drukarek rozmieszczonych w przestrzeni jednego biura, jednego budynku kraju czy w dowolnych miejscach na świecie: to znaczące usprawnienie w czasach powszechnej pracy zdalnej i tworzenia zespołów roboczych, których członkowie znajdują się w odległych lokalizacjach,
  • druk mobilny – dzięki tej funkcjonalności możesz wysyłać zadania do urządzenia drukującego z poziomu dowolnego urządzenia mobilnego – przez aplikację internetową lub za pośrednictwem poczty e-mail,
  • drukowanie oparte na regułach – działanie tego mechanizmu polega na sugerowaniu (lub wymuszaniu) druku o określonych parametrach: może to być np. automatyczna rezygnacja z użycia kolorów, wybór drukowania dwustronnego (zamiast jednostronnego), zmiana formatu lub obniżenie rozdzielczości – stosowanie reguł przekłada się na znaczącą redukcję kosztów papieru, tonerów oraz zmniejszenia wydatków na serwis urządzeń wielofunkcyjnych[https://www.dks.pl/serwis-urzadzen-wielofunkcyjnych] i drukarek,
  • skanowanie jednym kliknięciem – SafeQ pozwala zdefiniować parametry skanowania, typ pliku i miejsce, do którego zostanie skierowany (np. folder lub skrzynka e-mail) – dzięki temu jedno kliknięcie zastępuje cały proces określania parametrów skanowania, przyspiesza realizację zadań i umożliwia ich integrację z różnymi procesami biznesowymi,
  • kontrola wydatków na druk – oprogramowanie SafeQ pozwala na zakładanie kont poszczególnym użytkownikom lub grupom i monitorowanie kosztów generowanych przez każdą osobę lub zespół – dzięki temu masz pełną kontrolę nad wydatkami i możesz podejmować skuteczne działania optymalizacyjne,
  • szybkie raportowanie – pakiet SafeQ zawiera wiele predefiniowanych form raportów, a ponadto pozwala na tworzenie raportów niestandardowych i ich różnicowanie, w zależności od grupy docelowej, np. na zestawienia przeznaczone dla zarządu i dla pionu technicznego.
Uwierzytelnianie

• Ochrona przed nieautoryzowanymi użytkownikami przez zapewnienie bezpiecznego dostępu do urządzeń wielofunkcyjnych i dokumentów

• Dokumenty pozostają bezpieczne do momentu, aż użytkownik uwierzytelni się przy użyciu czytnika kart, kodu PIN, nazwy użytkownika/hasła lub kombinacji tych metod.

• Ograniczenie kosztów i marnotrawstwa papieru w przypadku zadań, które zostały wysłane do wydrukowania, ale nie są już potrzebne.

• Łatwe przypisywanie użytkownikom lub grupom użytkowników praw do drukowania, kopiowania i skanowania, co przekłada się na dogodne administrowanie zasobami informatycznymi

Mechanizm oparty na regółach

• Wymusza stosowanie wstępnie zdefiniowanych, zapisanych w bibliotece reguł drukowania w celu ograniczenia kosztów, np.: zamianę druku kolorowego na czarno-biały, jednostronnego na dwustronny czy wysyłanie zadania do najbardziej ekonomicznego urządzenia, a także pozwala na tworzenie własnych reguł

• Powiadomienia przekazują użytkownikom informacje o wynikowych kosztach, co prowadzi do lepszego, niejednokrotnie mniejszego, użycia drukarki

• Powiadomienia o nieprzestrzeganiu zasad oszczędzania kosztów pomagają wymusić odpowiednie reguły drukowania

Print Roaming® / Client Based Print Roaming™

• Bezpieczne drukowanie na dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym w środowisku drukowania

• Skalowalność odpowiednio do potrzeb biznesowych od jednego biura do wielu kontynentów

• Dzięki drukowaniu zadań dopiero po uwierzytelnieniu się przez użytkownika poufne dokumenty nie pozostają w zasobnikach wyjściowych

• Opcjonalne zmniejszenie wykorzystania kosztownych serwerów przez obsługę złożonych zadań drukowania na stacji roboczej klienta

Drukowanie mobilne

• Moduł Drukowanie bezprzewodowe firmy YSoft dla komputerów Mac i urządzeń mobilnych z systemem iOS gwarantuje pracownikom mobilnym wygodne, bezpieczne drukowanie

• Bezpieczne drukowanie mobilne na urządzeniach wielofunkcyjnych przez Internet i pocztę e-mail

• Obsługa drukowania przez anonimowych gości

• Automatyczna konwersja formatów (JPG, PDF, DOC, PPT, XLS, PNG)

Przepływy zadań: Core Workflows i Advanced Workflows

• Bezpieczne skanowanie jednym kliknięciem do wstępnie określonych bibliotek dokumentów usług SharePoint® i Dropbox® Business / Dropbox Enterprise sprawia, że przechwytywanie i przesyłanie dokumentów jest łatwe

• Przeglądanie folderów, przechowywanie dokumentów w imieniu użytkownika, który w tym celu wykonał skanowanie z użyciem identyfikatora użytkownika urządzenia wielofunkcyjnego, i rozpoznawania kodów kreskowych

• Skanowanie za pomocą skryptów do wiadomości e-mail, folderu domowego lub wcześniej wskazanej lokalizacji

• Światowej klasy mechanizm OCR, czyszczenie obrazów, dołączanie stron na początku lub na końcu dokumentu, usuwanie pustych stron, wyróżnianie tekstu i dokumenty z obsługą wyszukiwania w formacie PDF, Microsoft Word i Microsoft Excel

 

Środki i rozliczenia

• Mniej skomplikowana administracja dzięki kontom indywidualnym i grupowym

• Obsługa cenników, centrów kosztów, kodów rozliczeniowych i limitów wykorzystania ułatwia przydzielanie kosztów

• Usługi płatnego drukowania umożliwiają zarządzanie kosztami i ich odzyskiwanie

 

Raportowanie

• Wstępnie zdefiniowane i niestandardowe raporty zarządzania dostarczają oparte na stanie faktycznym dane oraz informacje pochodzące z audytów użycia

• Raporty dla zarządu i raporty ekologiczne zawierają zbiorcze wyniki i informacje dotyczące oszczędności zasobów

• Raporty CRS wykorzystujące moduły OLAP i analizy trendów długoterminowych pozwalają administratorom na bardziej wydajne zarządzanie flotą drukarek

pliki do pobrania
Inteligentny Rozwój
kontakt
Centrala: 58 309 03 07
E-mail: kontakt@dks.pl
działy
Księgowości
tel. 532 362 392

Obsługi Klienta
tel. 58 350 66 05
Windykacji
tel. 58 763 06 10

Eksportu
tel. +48 664 941 146
tel. +48 600 338 951